Leiden, Zuid Holland

Blog

top 10 meest gemaakte fouten tijdens rijexamen in leiden

Top 10 Veelgemaakte Fouten tijdens het Rijexamen in Leiden

De nadruk ligt hierbij op fouten die voortkomen uit verkeerd denken, vaak veroorzaakt door de spanning van het rijexamen. Deze fouten hebben betrekking op zaken die waarschijnlijk goed zijn aangeleerd, maar onder druk van het rijexamen toch anders en onjuist worden uitgevoerd.

 1. Kijkgedrag: Focus op Waarnemen

Een aanzienlijk aantal examenkandidaten zakt op kijkgedrag. Het verschil tussen breed en ver vooruit kijken, correct gebruik van spiegels, en kijkgedrag in specifieke situaties is van groot belang. Veelvoorkomende fouten zijn overdreven kijken om de examinator te imponeren, te nonchalant kijkgedrag, te gehaast door de spiegels gaan, en te kort voor de auto kijken. Belangrijk is constant je blik veranderen voor een totaaloverzicht en tijd nemen voor zorgvuldig spiegelgebruik.

 1. Plaats op de weg: Benut de Ruimte

Misverstanden over de plaats op de weg leiden tot fouten, zoals te dicht langs geparkeerde auto’s rijden, onvoldoende voorsorteren, te ruime of te krappe bochten nemen, en te veel links blijven rijden bij tegenliggers. Het is essentieel voldoende ruimte te nemen bij het passeren van obstakels en bewegende verkeersdeelnemers en flexibel om te gaan met de geleerde regels.

 1. Snelheid: Altijd Aangepast

Het aanpassen van snelheid aan de omstandigheden blijkt voor velen een uitdaging. Fouten omvatten langzamer rijden dan nodig, te hard door bochten gaan, en te snel kruisingen naderen. Het is cruciaal vlot met het verkeer mee te rijden en snelheid tijdig aan te passen aan de omstandigheden.

 1. Inhalen: Durf en Doordacht

Inhalen lijkt nog niet bij alle kandidaten doorgedrongen te zijn als noodzakelijke handeling. Fouten zijn onder andere met onvoldoende afstand inhalen, te weinig snelheid, te laat voorbereiden, en uit voorzichtigheid rechts blijven rijden. Het is belangrijk voldoende afstand te houden, snelheid aan te passen en doordacht keuzes te maken.

 1. Bijzondere Verrichtingen: Houd het Simpel

Fouten bij bijzondere verrichtingen ontstaan vaak door te veel aandacht voor de auto in plaats van het verkeer, het ’trucje’ dat niet lukt, en te hoge snelheid. Belangrijk is altijd het verkeer in de gaten te houden, niet alleen vooraf, en bij oefeningen niet enkel op trucjes te vertrouwen maar het geheel te overzien.

 1. De Taal van de Weg: Begrijp de Markeringen

Naast borden en verkeerslichten is het cruciaal pijlen, strepen en andere markeringen op de weg te begrijpen. Fouten ontstaan door verkeerd voorsorteren, onjuist rijstrook wisselen in bochten en verkeerde inschatting van bochten. Kijk niet alleen naar de borden maar ook naar markeringen en observeer continu.

 1. In- en Uitvoegen: Complex maar Beheersbaar

In- en uitvoegen behoren tot de complexere handelingen van autorijden. Fouten zijn onder andere verkeerde snelheid, onvoldoende kijkgedrag en het verkeerd inschatten van bochten na uitvoegen. Belangrijk is snelheid aanpassen aan de omstandigheden en tijdig observeren voor een veilige invoeging.

 1. Rijstrook Wisselen: Maak Doordachte Keuzes

Fouten bij rijstrook wisselen ontstaan vaak door onvoldoende kijkgedrag, onvoldoende ruimte benutten, onjuiste snelheid en onvoldoende communicatie met medeweggebruikers. Het is essentieel rustig de beste momenten te bepalen voor het wisselen en tijdens de manoeuvre goed te blijven kijken.

 1. Besluitvaardigheid: Zekerheid in Handelen

Besluitvaardigheid is essentieel om te slagen. Het vereist voldoende beheersing over de auto, correcte inschatting van afstanden en snelheden, en voldoende tijd voor waarneming voor het nemen van beslissingen. Oefening is hierbij van cruciaal belang.

 1. Verkeersinzicht: Voorspellen en Reageren

Verkeersinzicht is een van de belangrijkste vereisten om succesvol door het verkeer te navigeren. Het betekent begrijpen van de huidige situatie, anticiperen op toekomstige situaties en het gedrag van andere weggebruikers voorspellen. Verkeersinzicht wordt ontwikkeld door veel oefenen totdat het een automatisch proces wordt.

Comments (0):

 • No comments yet, but you can be the first

Add comment:

Rijschool Leiden 2023